Як працює недержавний пенсійний фонд

Якщо задати кожному з нас питання: чи знаємо ми як працює недержавний пенсійний фонд, то першою думкою буде "ТАК". Але вже наступне питання: а як саме? - змусить нас замислитись. Насправді механізм роботи недержавного пенсійного фонду дуже простий...

НПФ - це особлива юридична особа, яка має тільки один орган - раду недержавного пенсійного фонду.

Вона також не здійснює управління фондом - це вищій орган який приймає стратегічні рішення для НПФ та забезпечує контроль за його діяльністю. Також це велике об'єдання учасників (виключно фізичних осіб) кожен з яких має частку в НПФ. Точніше весь пенсійний фонд складається з коштів кожного з його учасників. НПФ не має ані статутного капіталу, ані бухгалтерії, ані найманих працівників.

Як же працює НПФ, якщо він не має звичних для нас ознак юридичної особи?

Рада НПФ укладає договори з спеціальними компаніями які і забезпечують діяльність фонду, такими як:

  • адміністратор - той хто безпосередньо контактує з учасниками НПФ, веде рахунки учасників, архів, надає виписки по рахунку та здійснює безпосереднє спілкування з кожним;
  • компанія з управління активами - той хто здійснює управління активами НПФ забезпечуючи ефективне вкладення коштів учасників НПФ з метою отримання стабільного та надійного доходу. КУА здійснює свою діяльність в межах Закону про недержавне пенсійне забезпечення, інвестиційної декларації (яка затверджується Радою НПФ) та весь дохід отриманий від такого інвестування розподіляється на всіх учасників НПФ пропорційно їх внесків.
  • зберігач - це той, хто веде рахунок НПФ (для ефективного контролю НПФ має право мати тільки одного зберігача і тільки один рахунок - як в грошових коштах так і в цінних паперах. Контроль за діяльністю цих осіб здійснює Рада НПФ, а також Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Але, звичайно, найефективніший контроль - це контроль з боку кожного учасника НПФ.

Дуже важливим є розуміння того, що кошти учасника на його індивідуальному пенсійному рахунку в НПФ є його власністю. А отже, окрім того, що ці кошти у вигляді пенсії будуть отримуватись учасником при досягненні пенсійного віку, слід пам'ятати, що також ці кошти є певним "гарантійним депозитом" кожного який може бути використаний в не дуже приємних ситуаціях: у випадку настання критичного стану здоров'я, інвалідності, інсульту, тощо. Також ці кошти у разі найгіршого не пропадають а успадковуються нащадками.

Отже дуже важливим є активна участь учасників НПФ у його житті та подальшому розвитку.