Важливе повідомлення від С.О.Брагін для учасників ВНПФ «Український пенсійний фонд»!

Шановні учасники ВНПФ «Український пенсійний фонд»!

Повідомляємо, що 11.05.2018 на WEB-сайті одного з корпоративних недержавних пенсійних фондів України була опублікована інформація про факт застосування Комісією з цінних паперів та фондового ринку заходу впливу до ТОВ «КУА АПФ «Українські Фонди», яка здійснює управління активами, зокрема, ВНПФ «Український пенсійний фонд».

Незважаючи на те, що вищевказані дії недержавного пенсійного фонду, «небайдужого» до діяльності   ВНПФ «Український пенсійний фонд», були спрямовані на штучне створення напруженої атмосфери навколо діяльності  ВНПФ «Український пенсійний фонд» та, відповідно, на формування негативної реакції учасників Фонду, вищевказана інформація не є об’єктивною, та не відображає дійсного стану справ ТОВ «КУА АПФ «Українські Фонди» на даний час.

«Небайдужий» недержавний пенсійний фонд випадково «забув» висвітлити інформацію про те, що Державна регуляторна служба України листом від 05.05.2018 №4370/0/20-18 повідомила ТОВ «КУА АПФ «Українські Фонди», що відповідно до частини 9 статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо застосування до ТОВ «КУА АПФ «Українські Фонди» заходу впливу, зупинене.

Таким чином, ТОВ «КУА АПФ «Українські Фонди» у встановленому законодавством України порядку продовжує здійснювати діяльність з  управління активами на  підставі діючої ліцензії.

В будь-якому випадку, враховуючи, що ТОВ «КУА АПФ «Українські Фонди» та ВНПФ «Український пенсійний фонд» є окремими та незалежними одна від одної юридичними особами, застосування заходів впливу до ТОВ «КУА АПФ «Українські Фонди» не впливає на діяльність ВНПФ «Український пенсійний фонд», на стан його активів, а отже, не впливає на обсяги коштів на пенсійних рахунках учасників ВНПФ «Український пенсійний фонд». У разі необхідності, в будь-який момент часу Рада ВНПФ «Український пенсійний фонд» має право укласти договір про управління активами з іншою відповідною компанією.

Зважаючи на вищевикладене, пропонуємо зважено приймати на віру слова певних «доброзичливців», а результати діяльності Фонду оцінювати не за словами, а за реальними фактами. А факти свідчать про те, що  протягом останніх трьох років активи ВНПФ «Український пенсійний фонд» зросли у 156 разів, і за розміром активів Фонд входить до першої десятки найбільших недержавних пенсійних фондів України, учасники Фонду своєчасно і в повному обсязі отримують пенсійні виплати.

Основними стратегічними цілями діяльності Фонду є подальший успішний розвиток Фонду, забезпечення надійності збереження активів Фонду, раціонального інвестування та примноження активів Фонду з метою подальшого забезпечення учасників Фонду стабільними пенсійними виплатами.

 

З повагою,

 

Голова Ради Відкритого

недержавного пенсійного фонду

«Український пенсійний фонд»                 С.О.Брагін

Партнери